vakantierooster

Hieronder staat het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023. Naast deze vakantiedagen zijn er nog dagen of dagdelen waarop de school in een schooljaar gesloten is wegens studie. Deze dagen staan opgenomen in de schoolkalender in het ouderportaal Parro en in de nieuwsbrieven.

vakantierooster 2022 - 2023

  Zomervakantie 2022
  Herfstvakantie 2022                      
 Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022
 Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2022
  Kerstvakantie 2022  Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
  Voorjaarsvakantie 2023  Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
  Goede Vrijdag 2023
  Pasen 2023
 Vrijdag 7 april 2023
 Zondag 9 en maandag 10 april 2023
  Koningsdag 2023  Donderdag 27 april 2023 (in de meivakantie)
  Meivakantie 2023
  Hemelvaart 2023
 Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
 Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
  Pinksteren 2023  Zondag 28 en maandag 29 mei 2023
  Zomervakantie 2023      Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 2023


Deel dit bericht