kinderfysio op school

Onderzoeken tonen aan dat de motorische vaardigheid van kinderen in het algemeen achteruit gaat. Dit is niet zo verwonderlijk. Kinderen spelen minder buiten, zitten achter een schermpje en bewegen een stuk minder dan vroeger. Ook op de basisscholen wordt dit geconstateerd.

proactieve screning in de groep 2
Om vroegtijdig te signaleren of er een achterstand is bij een kind, laat basisschool De Jonge Helden jaarlijks alle leerlingen in de groepen 2 proactief screenen door een kinderfysio. Door leerlingen in de eerste twee leerjaren goed te volgen in de motorische ontwikkelingen, worden o.a. veel schrijfproblemen in groep 3 voorkomen. De ondersteuning is zowel voor de fijne als de grove motoriek. Ondersteuning vindt plaats buiten schooltijd. Mocht er een medische indicatie zijn, dan kan in overleg met de school gekeken worden of het noodzakelijk is deze ondersteuning onder schooltijd te laten plaatsvinden. 

aanvraag behandeling kinderfysio via zorgverzekering ouders

Basisscholen hebben geen budget voor de inzet van een kinderfysio. Ouders kunnen dit aanvragen bij hun zorgverzekeraar en bijna altijd is kinderfysio voor jonge kinderen opgenomen in het basispakket.