kinderfysio op school

Onderzoeken tonen aan dat de motorische vaardigheid van kinderen in het algemeen achteruit gaat. Dit is niet zo verwonderlijk. Kinderen spelen minder buiten, zitten achter een schermpje en bewegen een stuk minder dan vroeger. Ook op de basisscholen wordt dit geconstateerd.

proactieve screning in de groepen 1-2
Om vroegtijdig te signaleren of er een achterstand is bij een kind, laat basisschool De Jonge Helden jaarlijks alle leerlingen in de groepen 1 en 2 proactief screnen door een kinderfysio. Door leerlingen in de eerste twee leerjaren goed te volgen in de motorische ontwikkelingen, worden o.a. veel schrijfproblemen in groep 3 voorkomen. Waar nodig, vindt door de kinderfysio ook ondersteuning plaats in de groepen 3 t/m 8. De ondersteuning is zowel voor de fijne als de grove motoriek. 
(nog) niet in het basispakket van school
Basisscholen hebben geen budget voor de inzet van een kinderfysio. Ouders kunnen dit aanvragen bij hun zorgverzekeraar en bijna altijd is kinderfysio voor jonge kinderen opgenomen in het basispakket. Er wordt dan ook altijd in overleg met ouders bekeken of een leerling (in de groepen 1-2-3 onder schooltijd) deze extra ondersteuning aangeboden kan krijgen.