SCHOOLTIJDEN 

Basisschool De Jonge Helden werkt met het vijf-gelijke-dagenrooster met de volgende schooltijden:

      -    maandag t/m vrijdag groep 3 t/m 8               : 08.30 - 14.15 uur     
      -    maandag t/m donderdag groep 1 en 2 : 08.30 - 14.15 uur
      -    vrijdag groep 1 en 2 : 08.30 - 12.00 uur

Vanaf 08.15 is er toezicht op het grote plein en het onderbouwplein. Om 08.25 uur gaat de eerste bel en komen de kinderen binnen. Er zijn drie ingangen die door verschillende groepen gebruikt worden. Hierdoor zorgt de school ervoor dat met name de jongste kinderen in rust binnen kunnen komen:

     -   voor groep 1       : zijkant onderbouwplein    
     -   voor groep 2-3         : hoofdingang
     -   voor groep 4 t/m 8       : zijkant grote plein

Om 08.30 gaat de tweede bel en zijn alle kinderen in de klas en begint de schooldag. Hierdoor wordt de lestijd optimaal benut. Komt een kind te laat, dan verstoort dit de opstart van de dag. De school vindt het belangrijk dat de lesdag zoveel mogelijk ongestoord kan plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat alle kinderen op tijd op school zijn en in de klas. Ouders en verzorgers gaan niet mee de school in. De leerkrachten komen buiten en nemen de kinderen mee naar binnen.  

Pauze, lunchtijd en buitenspelen

De pauze is elke dag voor de groepen 3 t/m 8 van 10.15-10.30 uur. De groepen 1 en 2 spelen op eigen tijden en langer buiten als onderdeel van hun lesprogramma. Tussen de middag wordt er 15 minuten geluncht samen met de eigen leerkracht. Daarna wordt er 30 minuten buiten gespeeld onder toezicht van leerkrachten en teamleden van de school. Basisschool De Jonge Helden heeft bewust voor 30 minuten buitenspelen gekozen. De school vindt het belangrijk dat kinderen voldoende tijd tussen de middag hebben om buiten te kunnen zijn. Om het bewegen tijdens de pauzes te stimuleren, zorgt school in overleg met de leerlingenraad het hele jaar door voor extra spelmaterialen. Daarvoor krijgt de leerlingenraad jaarlijks een budget van de ouderactiviteitencommissie. Naast klim-/klautertoestellen, een voetbal- en basketbalveld en tafeltennistafel zijn er bijvoorbeeld ook tennisrackets, diverse soorten ballen, jeu de boules, een speedladder, scoops, springtouwen en natuurlijk de Swinxs (buitenspelcomputer). 

Gezonde school

Elke ouder/verzorger wil dat zijn of haar kind zo gezond mogelijk mag opgroeien. Basisschool De Jonge Helden wil hier ook een bijdrage aan leveren door gezond gedrag te stimuleren bij haar leerlingen. De kinderen nemen zelf van huis hun drinken, pauzehap en eigen lunch mee. School vraagt aan ouders of verzorgers te zorgen voor gezond eten en drinken. Bekers met melk kunnen door leerlingen in een koelkast gezet worden. Zo blijft de melk lekker vers en fris. Al het afval van het eten gaat weer met het kind mee naar huis met uitzondering van groente- en fruitafval.