Meester Dribbel: onze schoolhond.


Dribbel... dribbel... dribbel, daar is Dribbel, onze schoolhond. Sinds oktober 2021 is Meester Dribbel op basisschool De Jonge Helden. Eerst nog als kleine pup, maar ondertussen uitgegroeid tot een prachtige hond. Dribbel is een medium Australian Labradoodle. Anti-allergeen, super sociaal, erg slim en heerlijk ontdekkend. De kinderen zijn dol op hem. Meester Dribbel brengt rust en onvoorwaardelijke liefde en aandacht in de school.

Meester Dribbel oordeelt niet

Een schoolhond heeft heel veel voordelen. Kinderen kunnen door een hond rustiger worden. Een schoolhond kan een maatje zijn en ook een soort van leerkracht. Kinderen die moeilijk tot lezen komen en daarom al helemaal niet hardop willen lezen, kunnen door de week korte momenten aan de hond voorlezen. Meester Dribbel oordeelt niet en corrigeert ook niet. Het kind leest en geniet van de nabijheid van de hond. Ook kunnen kinderen met Dribbel oefenen om weerbaarder te worden. Wat een overwinning als de hond naar je luistert! Maar daarvoor moet je dan wel duidelijk zijn in je taal én houding. Dat is wat de kinderen dan heel snel leren van Dribbel. En als Dribbel in een groep is, dan is het net een spiegel voor de groep. Gaat hij lekker liggen slapen, dan weet de groep dat het in de groep rustig en veilig voelt voor Dribbel. Blijft hij ronddrentelen, dan is dat een teken dat er ook in de groep onrust merkbaar is. Daar kun je het dan met een groep overhebben en kijken wat de groep hieraan wil veranderen. En Dribbel deelt heel graag knuffels uit aan kinderen die dit even hard nodig hebben of gewoon omdat het zo fijn is.

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van schoolhonden. Uit onderzoek in Australië blijkt dat nieuwe kinderen sneller geaccepteerd worden op school als er een schoolhond is. Uit een ander onderzoek is gebleken dat er op een school met een schoolhond minder gepest wordt. Alle kinderen hebben namelijk een gemeenschappelijk onderwerp: de hond. Kinderen die normaal niet gauw deelnemen aan een gesprek, doen dit nu makkelijker. 

DE START VAN DRIBBEL OP DE JONGE HELDEN

Dribbel kwam niet zomaar op basisschool De Jonge Helden binnen. Daar is een lang traject van voorbereiding aan vooraf gegaan. Een hond op school is iets anders dan een schoolhond. Dribbel is een schoolhond maar hoort bij een teamlid van de school. Zijn baasje is opgeleid als DOI-trainer (dier ondersteunende interventies). Dribbel is dus een therapiehond en helpt kinderen.

Voordat Dribbel op De Jonge Helden kon beginnen aan zijn belangrijke taak, zijn alle kinderen en teamleden van de school getraind door Stichting Kids4Ward. Een organisatie uit Enschede. De stichting biedt onder andere verschillende trainingen en trajecten aan met honden. Waaronder de begeleiding van het inzetten van een schoolhond, zoals Dribbel. Alle kinderen weten daardoor hoe ze met Dribbel moeten omgaan en hebben ook 'hondentaal' geleerd. Kids4Ward heeft samen met de kinderen de '10 gouden regels van Dribbel' bedacht. Deze regels hangen in alle groepen en de kinderen helpen elkaar om deze regels zo goed mogelijk uit te voeren.

En Dribbel? Dribbel vindt het heerlijk op De Jonge Helden. 4 dagen in de week is hij op school en geniet hij van de aandacht, de knuffels en soms zelfs lekkers dat kinderen voor hem meenemen.


Meester Dribbel heeft de harten veroverd van iedereen op school: kinderen, ouders, teamleden en vaste bezoekers.