DIGITAAL ONDERWIJS


Vanaf groep 3 heeft elke  leerling de beschikking over een chromebook van school.

De groepen 1 en 2 delen gezamenlijk tablets. Deze worden binnen de thema's ingezet voor onderwijs aan kleine groepen.


inzet device alleen bij duidelijk toegevoegde waarde
Het device wordt vanaf groep 4 ingezet voor onder andere het oefenen, herhalen en automatiseren van lesstof. Bij de digitale verwerking van reken-/taalopdrachten krijgen leerlingen gelijk feedback op hun gemaakte werk en de leerkracht ziet gelijk hoe een leerling of de hele groep bepaalde opdrachten heeft gemaakt. Op basis van deze feedback kan de leerkracht gericht bijsturen in het leerproces van het kind of kinderen.

Naast gerichte lestaken wordt het device ook ingezet voor dyslexietraining, oefenen van spelling, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), mindmapping of als informatie-/verwerkingsbron voor projectmatig onderwijs. Dit alles wordt aangestuurd vanuit de leerkracht die een device alleen inzet als er een duidelijke toegevoegde waarde is.

Elk lokaal beschikt daarnaast over de nieuwste touchscreens digiborden. Het team van de school is getraind in digitaal onderwijs en weet daardoor als geen ander wanneer deze hulpmiddelen in te zetten en wanneer niet.
ICT-vaardige leerlingen en typediploma
Het werken om een chromebook vraagt extra vaardigheden van leerlingen. De school leert leerlingen dan ook hoe het digitale data moet vinden, beoordelen en verwerken. Ter ondersteuning wordt in groep 6 ook de typevaardigheid aangeleerd. 
fijne motoriek - schrijfonderwijs

Digitale hulpmiddelen zijn, mits goed ingezet, onmisbaar in het huidige onderwijs. De kans bestaat dat er dan minder aandacht is voor onder andere schrijven. Maar een goede ontwikkeling van de fijne motoriek is en blijft een vaardigheid die onmisbaar is voor een kind. Binnen basisschool De Jonge Helden is hier extra aandacht voor. Zo zet de school een kinderfysio in die de jonge kinderen in groep 2 pro-actief screent op hun motorische ontwikkeling. Daarnaast blijft schrijven een belangrijk aandachtspunt binnen het geboden lesprogramma.

Deel dit bericht