DIGITAAL ONDERWIJS

Vanaf groep 4 hebben alle leerlingen de beschikking over een eigen device van school.

In de groepen 4, 5 en 6 gebruiken de leerlingen een tablet en in de groepen 7 en 8 heeft elke leerling een chromebook.

De groepen 1 t/m 3 delen gezamenlijk tablets. Deze worden binnen de thema's ingezet voor onderwijs aan kleine groepen.


Het device wordt vanaf groep 4 ingezet voor het rekenonderwijs. De leerkracht bepaalt welke opdrachten geschikt zijn voor verwerking op de tablet/het chromebook. Leerlingen krijgen op deze manier gelijk feedback op hun gemaakte werk en de leerkracht ziet gelijk hoe een leerling of de hele groep bepaalde sommen heeft gemaakt. Op basis van deze feedback kan de leerkracht gericht bijsturen in het leerproces van het kind of kinderen.

Naast rekenonderwijs wordt het device ook ingezet voor dyslexietraining, oefenen spelling, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), mindmapping of als informatie-/verwerkingsbron voor projectmatig onderwijs. Dit alles wordt aangestuurd vanuit de leerkracht die de tablet alleen inzet als er een duidelijke toegevoegde waarde is.

Elk lokaal beschikt daarnaast over de nieuwste touchscreens digiborden en door de school heen staan computers opgesteld. Het team van de school is getraind in digitaal onderwijs en weet daardoor als geen ander wanneer deze hulpmiddelen in te zetten en wanneer niet.

Fijne motoriek - schrijfonderwijs

Digitale hulpmiddelen zijn, mits goed ingezet, onmisbaar in het huidige onderwijs. De kans bestaat dat er dan minder aandacht is voor onder andere schrijven. Maar een goede ontwikkeling van de fijne motoriek is en blijft een vaardigheid die onmisbaar is voor een kind. Binnen basisschool De Jonge Helden is hier extra aandacht voor. Zo zet de school een kinderfysio in die de jonge kinderen pro-actief screent op hun motorische ontwikkeling. Daarnaast blijft schrijven een belangrijk aandachtspunt binnen het geboden lesprogramma.

Deel dit bericht