Dyslexie

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend zijn bij begrijpend lezen. De definitie van dyslexie van de Gezondheidsraad is: 'het verschijnsel waarin automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt’.

In Nederland is de laatste jaren veel te doen geweest rondom dyslexie. Veel kinderen zouden deze diagnose onterecht krijgen. Basisschool De Jonge Helden is niet op zoek naar 'stickertjes', liever niet zelfs. Elk kind is uniek en behoort niet in een hokje geplaatst te worden. Maar als er sprake is van echte dyslexie is het een uitkomst om dit bevestigd te krijgen. Dyslexie vraagt namelijk extra veel inspanning van het kind. En een bevestiging dat het niet of nauwelijks vooruitgaan bij hard werken een reden heeft, is belangrijk voor het kind. Het kind wordt (h)erkend in zijn belemmering. Dit betekent niet dat er geen vooruitgang te boeken is. Integendeel! Maar dit vraagt een betrokken inzet van iedereen: kind, school en thuis!

Basisschool De Jonge Helden ondersteunt het kind met dyslexie door:

  • veel extra oefening in (technisch) lezen;
  • extra tijd voor toetsen, vergrootte toetsen, gebruik extra materialen bij toetsen;
  • inzet Read & Write, een specialistisch computerprogramma waarmee teksten voorgelezen kunnen worden;
  • chromebook op school voor de leerling (met Read & Write);
  • eenduidige aanpak logopedie en school.

Algemene kenmerken dyslexie zie: 
https://www.balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-dyslexie/