Schooldocumenten

Op deze pagina staan de links naar de volgende schooldocumenten:

  • schoolgids 2023-2024;
  • algemeen infoboekje 2023-2024;
  • schoolplan 2023-2027;
  • regionale kaart schoolaanwezigheid in Twente;
  • veiligheidsplan De Jonge Helden;
  • schoolondersteuningsplan (SOP);
  • 4-jaarlijkse beoordeling inspectie 2023.

Schoolgids 2023-2024

In de schoolgids staat alle belangrijke informatie voor ouders of verzorgers overzichtelijk bij elkaar in één document. Basisschool De Jonge Helden zorgt aan het begin van elk schooljaar voor een nieuwe up-to-date schoolgids. 

Klik hier voor de schoolgids van Basisschool De Jonge Helden.

algemeen informatieboekje 2023-2024

In het algemeen informatieboekje staat allerlei praktische informatie voor ouders/verzorgers van de school. Van de afspraken rondom de lunch tot foto's van de teamleden en in welke groep ze staan. Dit boekje wordt aan het begin van elk nieuw schooljaar uitgegeven. 

Klik hier voor het algemeen informatieboekje.

schoolplan 2023-2027

In het schoolplan staan de beleidsplannen voor vier jaar. Uit deze plannen worden jaarlijks keuzes gemaakt voor jaarplannen voor het betreffende schooljaar. 

Klik hier voor het schoolplan 2023-2027.

regionale kaart schoolaanwezigheid in twente

Het is belangrijk dat leerlingen met veel plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Een leerling die passend onderwijs volgt, krijgt de kans om zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op zijn toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zo veel mogelijk deelname aan het onderwijs. Daarom is de focus verlegd van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid. In aansluiting op deze visie is de verzuimkaart vervangen door de regionale schoolaanwezigheidskaart. In deze kaart zijn alle afspraken opgenomen hoe de school dient te handelen in geval van geoorloofd (ziekte) en ongeoorloofde afwezigheid.

Klik hier voor de Regionale Kaart schoolaanwezigheid in Twente.

veiligheidsplan de jonge helden

In het veiligheidsplan van Stichting KOE, versie BS De Jonge Helden wordt het beleid omtrent de sociale, fysieke, psychische en digitale veiligheid samengebracht. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk preventief te werken door veel aandacht te schenken aan het pedagogisch klimaat.Basisschool De Jonge Helden vindt het belangrijk dat de school een veilige omgeving is voor kinderen en de medewerkers. Een veilige omgeving is een voorwaarde om tot leren en zelfontwikkeling te kunnen komen. In een veilige omgeving kunnen leerlingen zichzelf zijn en voelen ze zich geaccepteerd. Om deze veiligheid te creëren zijn er afspraken en regels nodig. Sinds 2015 is hiervoor de Wet Veiligheid op School opgesteld. Door dit Veiligheidsplan op te stellen en te handhaven voldoen wij als school aan deze wet.

Klik hier voor het Veiligheidsplan De Jonge Helden.
Klik hier voor het Veiligheidsprotocol (o.a. pestprotocol) De Jonge Helden

schoolondersteuningsplan (SOP)

Hoe graag de school ook wil, het kan niet elke ondersteuningsvraag van een leerling invullen. Dit betekent ook dat sommige kinderen niet tot de school toegelaten kunnen worden. In het SOP (Schoolondersteuningsprofiel) staat wat de school wel kan bieden als ondersteuning.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsplan (SOP) van De Jonge Helden

4-jaarlijkse beoordeling inspectie onderwijs

Klik hier voor het beoordelingsrapport van de inspectie.