Visie

Basisschool De Jonge Helden is een plek waar kinderen en volwassenen samen leren en beleven. Leren is zoveel meer dan rekenen en taal. Leren betreft het hele kind. Om te kunnen leren moet een kind durven vallen, zelf weer op kunnen staan en de wil hebben het nog een keer (en nog een keer...) te proberen. Het moet nieuwsgierig zijn als Einstein, eigenwijs als Pippi Langkous, creatief als Winnie de Poeh en moedig als Dolfje Weerwolfje. Als een kind zijn of haar eigen kracht ontdekt, ervaart en erop durft te vertrouwen, kan het alles bereiken wat het wil.
Iedereen is een held!

Identiteit

Basisschool De Jonge Helden is een katholieke basisschool met een open cultuur waarbinnen iedere leerling telt. Wij hanteren een open houding ten opzichte van andere culturen, religies, normen en waarden waarbij wederzijds respect centraal staat. Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is. Dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, zowel voor zichzelf en anderen als voor de omgeving. Wij willen een school zijn waar kinderen zich goed voelen, zich thuis voelen, vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar, zich veilig en geborgen voelen. Binnen die veilige sfeer krijgt ieder kind de mogelijkheid zichzelf optimaal te ontwikkelen.

Pedagogisch klimaat

Als school hebben we niet alleen een onderwijzende maar ook een opvoedkundige taak. Basisschool De Jonge Helden gaat uit van een positieve benadering van het kind. Vanuit aandacht voor gewenst gedrag wordt ongewenst gedrag bijgestuurd. De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt echter bij de ouders of verzorgers. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders of verzorgers bij ons onderwijs een niet-vrijblijvende voorwaarde is en dat we een onderwijsondersteunende houding van hen verwachten. De school is een partner in de opvoeding van het kind en ziet de ouder of verzorger als gelijkwaardig in het hele traject. Ouders of verzorgers zijn één van de belangrijkste informatiebronnen voor de school. Een goed en open contact tussen thuis en school is voor ons dan ook een voorwaarde voor goed onderwijs.