Op deze pagina staan formulieren  voor ouders of verzorgers van onze school. De formulieren kunnen geprint en ingevuld ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind of de directeur van de school. De volgende formulieren treft u onderstaand aan:
  • (voor-)aanmeldingsformulier nieuwe leerling  (ook voor nieuwe ouders);
  • verlofaanvraagformulieren;
  • sos-formulier;
  • automatische incassoformulier ouderwerkgroep.

(voor-)aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Klik hier voor het (voor-)aanmeldingsformulier nieuwe leerling.

Verlofaanvragen

Voor het aanvragen van verlof  voor uw kind dat leerplichtig is, gelden regels. U dient hiervoor ruim op tijd, bij voorkeur 6 weken voor de verlofdatum, het aanvraagformulier volledig ingevuld in te leveren bij de leerkracht van uw kind of de directeur van school. 

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind:
a) als er aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan;
b) bij verhuizing (maximaal 1 dag);
c) gezinsuitbreiding (maximaal 1 dag);
d) bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen, afhankelijk van de situatie);
e) bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met directie);
f) bij overlijden familie (1, 2, 3 of 4 dagen, afhankelijk van de situatie);
g) bij jubilea van ouder(s) of grootouder(s) (1 dag);
h) religieuze feestdag (1 dag),
klik dan hier voor het aanvraagformulier.

Bijzonder verlof
Voor alle andere vormen van verlof, klik hier.

SOS-formulier

Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders of verzorgers voor elk kind een SOS-formulier. Op dit formulier vult u de laatst bekende contactgegevens en medische gegevens in van uw kind die relevant zijn voor school om te weten. Op deze wijze heeft school in ieder geval aan het begin van elk nieuw schooljaar de beschikking over de laatste belangrijke gegevens. Deze informatie wordt zorgvuldig opgeborgen en gebruikt in geval van nood, tijdens het schoolreisje, kamp groep 8 e.d.. Om ervoor te zorgen dat we altijd up-to-date informatie hebben, verzoeken wij u mutaties ook door het jaar heen door te geven aan school.
Klik hier voor het sos-formulier.