LOGOPEDIE

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling wat betreft spraak en taal. Vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen is belangrijk. School wijst ouders of verzorgers op signalen die kunnen wijzen op een mogelijke belemmering in de taal-/spraakontwikkeling. Daarnaast heeft Basisschool De Jonge Helden ruime ervaring met kinderen met TOS (taalontwikkelingsstoornis).

Basisschool De Jonge Helden werkt nauw samen met Logopedie Direct en klinkR Logopedie. Omdat de school grote waarde hecht aan vroegtijdige logopedische ondersteuning van kinderen die dit nodig hebben, kan logopedie aan leerlingen uit de groepen 1 en 2 onder schooltijd plaatsvinden. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van logopedie voor hun kind en worden ook geacht aanwezig te zijn tijdens de logopedie.

Ouders zijn vrij in hun keuze voor een logopediepraktijk. Basisschool De Jonge Helden heeft nauwe contacten met twee praktijken: KlinkR Logopedie (deze zit in de buurtschool) en Logopedie Direct (in de school zelf).  Door de nauwe samenwerking met KlinkR Logopedie en Logopedie Direct kan school optimaal aansluiten bij de geboden hulp. Vanaf groep 3 vindt logopedie buiten schooltijd plaats. 

Logopedische behandeling wordt vergoed door de basisverzekering.

Logopedie Direct
www.logopedie-direct.nl
tel.nr.: 06 - 54 32 77 26

klinkR Logopedie
www.klinkrlogopedie.nl
053 - 477 53 83