LOGOPEDIE

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Jonge kinderen zijn volop in ontwikkeling wat betreft spraak en taal. Vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen is belangrijk. School wijst ouders of verzorgers op signalen die kunnen wijzen op een mogelijke belemmering in de taal-/spraakontwikkeling. Daarnaast heeft Basisschool De Jonge Helden ruime ervaring met kinderen met TOS (taalontwikkelingsstoornis).

Basisschool De Jonge Helden hecht grote waarde aan vroegtijdige logopedische ondersteuning van kinderen die dit echt nodig hebben. Door te zorgen voor korte lijnen tussen school en ouders, kunnen ouders ook vroegtijdig geadviseerd worden een screening te doen bij een logopedist. Ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van logopedie voor hun kind. Logopedie vindt buiten schooltijd plaats.

Ouders zijn vrij in hun keuze voor een logopediepraktijk. Basisschool De Jonge Helden heeft nauwe contacten met twee praktijken in de nabijheid van de school: KlinkR Logopedie en Logopedie DirectMocht er een medische indicatie zijn (dyslexieverklaring, TOS), dan kan in overleg met de school gekeken worden of het noodzakelijk is deze ondersteuning onder schooltijd te laten plaatsvinden. Dit kan maximaal 4 maanden. Duurt de ondersteuning langer, dan zal dit buiten schooltijd moeten plaatsvinden.

Logopedische behandeling wordt vergoed door de basisverzekering.

Logopedie Direct
www.logopedie-direct.nl
tel.nr.: 06 - 54 32 77 26

klinkR Logopedie
www.klinkrlogopedie.nl
053 - 477 53 83