De Jonge Helden een Leader in Me-school

- Deze pagina is nog onder constructie. -

Op een
 Leader in Me school leren kinderen zelfleiderschap te ontwikkelen. Dit doen ze door te oefenen met de 7 gewoonten die ze helpen om te ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn om op die manier te leren zichzelf aan te sturen. Basisschool De Jonge Helden vindt het belangrijk dat haar 'jonge helden' deze grondhouding aanleren. Het maakt dat de kinderen persoonlijk de regie dúrven voeren over hun leerproces en eigenaarschap tonen. Belangrijke elementen om ingebed te hebben in de grondhouding van het kind. Basisschool De Jonge Helden wil dé plek zijn voor kinderen om hiermee te oefenen en dit te leren.

Wat zijn de 7 gewoonten


Gewoonte 1: Wees proactief - Jij maakt je eigen keuzes
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen - Maak een plan
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst - Eerst werken, dan spelen
Gewoonte 4: Denk win-win - Zoeken naar voordeel voor iederen
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden - Luister voordat je praat
Gewoonte 6: Synergie - Samen is beter
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp - Evenwicht voelt het best


De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en wordt gevisualiseerd als een boom. Bij de wortels staan de eerste drie gewoonten: zij vormen de basis voor zelfstandig werken op school. Deze gewoonten gaan over JEZELF. Ze maken je initiatiefrijk en stevig, geven grip op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid hebt. De stam staat symbool voor JOU EN JE RELATIE MET ANDEREN. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor JEZELF ZORGEN: het vinden van de innerlijke balans. Het is bijzonder te ervaren hoe makkelijk kinderen zich termen als 'proactief' en 'win-win' eigen maken. 

Voorbeeldgedrag

Voor het aanleren van de 7 gewoonten is modeling (het voorleven en voordoen) essentieel. De leraren zijn degenen die de 7 gewoonten voordoen en tot leven brengen: 'Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5: eerst begrijpen en dan begrepen worden'. De dagelijkse schooldag laat kinderen en teamleden op een speelse manier oefenen in persoonlijk leiderschap. 

THUIS EN LEADER IN ME

Ouders/verzorgers kunnen thuis aansluiten bij de Leader in Me (LiM). Dit is altijd een vrije keuze. Maar hoe meer thuis en op school dezelfde taal wordt gesproken, hoe sneller een kind de 7 gewoonten zal leren beheersen. Thuis wordt vanaf de start meegenomen in het gedachtengoed van de Leader in Me en welke stappen school hier wanneer in maakt.