Leerlingenraad

Op Basisschool De Jonge Helden draait het rondom het leer- en leefproces van de leerling. De leerling staat centraal. Leerlingen zijn vaak prima in staat om voor hun eigen belangen op te komen en hebben vaak de mooiste ideeën. Belangrijk om hen een eigen platform te geven: de leerlingenraad!

Wat is een leerlingenraad?

In de leerlingenraad van onze school zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die graag namens hun groep allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Aan de leerlingenraad de taak om erachter te komen wat er leeft op school. Welke ideeën er zijn. Dit wordt allemaal besproken in de vergaderingen van de leerlingenraad. 

Wat doet de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz.. 

Wie zitten in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de bovenbouw, vanaf groep 5. Uit elke groep worden een of meer leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school. En tijdens de vergaderingen sluit ook soms de voorzitter van de Ouderactiviteitencommissie aan.