OuderACTIVITEITENCOMMISSIE (OAC)

Basisschool De Jonge Helden is niet alleen een school die open staat voor haar leerlingen. Ook de ouders/verzorgers voelen zich er thuis. De school kent dan ook een grote groep betrokken ouders en verzorgers, verenigd in de ouderactiviteitencommissie. Jaarlijks zorgt de OAC er voor dat er heel veel extra's op school georganiseerd wordt. De Kinderboekenweek, Sint en Kerst, de proost op het nieuwe jaar, een paasactiviteit, een vossenjacht; zomaar een paar voorbeelden. Zonder de OAC en hulp van vele ouders zouden al deze activiteiten niet kunnen doorgaan.

Vrijwillige ouderbijdrage/bijdrage schoolreisje

Om een en ander te kunnen betalen, vraagt de school een kleine vrijwillige bijdrage (de afgelopen jaren was dit €13,-). Hiervan wordt dan onder andere een cadeautje met Sint gekocht, het drinken met Kerst, een ijsje tijdens een activiteit, een boek als groepscadeau tijdens de Kinderboekenweek, de kinderchampagne voor de nieuwjaarsproost en nog veel meer. Elk jaar wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld en gecommuniceerd met de ouders of verzorgers.

Naast de vrijwillige bijdrage vraagt school ook een bedrag voor het schoolreisje (de afgelopen jaren was dit €29,-). Sinds het schooljaar 2021-2022 is ook dit geen verplichte bijdrage meer. Wat dit betekent voor de toekomst van het schoolreisje - mochten er (veel) ouders zijn die deze bijdragen niet kunnen voldoen - dat is nu nog af te wachten.

Stichting leergeld

Al jarenlang maakt Stichting Leergeld Enschede het mogelijk voor kinderen uit gezinnen die moeilijk kunnen rondkomen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hiermee voorkomen zij dat kinderen (4 tot 18 jaar) in de gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsniveau) komen in aanmerking. Dit kunnen gezinnen zijn die een inkomen uit een uitkering, dienstverband of onderneming hebben.

Stichting Leergeld werkt in Enschede samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Stichting Leergeld helpt kinderen met zaken als een fiets, computer, schooltas, gymkleding of vergoeden de kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt Stichting Leergeld de contributie van een sportvereniging of bijvoorbeeld muziek- of danslessen en kan ook de juiste kleding en/of attributen ter beschikking gesteld worden.

Mocht u de bijdrage aan het schoolreisje niet kunnen betalen, neemt u dan contact op met Stichting Leergeld. 

Klik hier voor meer informatie.