Ouderwerkgroep

Basisschool De Jonge Helden is niet alleen een school die open staat voor haar leerlingen. Ook de ouders/verzorgers voelen zich er thuis. De school kent dan ook een grote groep betrokken ouders en verzorgers, verenigd in de ouderwerkgroep. Jaarlijks zorgt de Ouderwerkgroep er voor dat er heel veel extra's op school georganiseerd wordt. De Kinderboekenweek, Sint en Kerst, de proost op het nieuwe jaar, een paasactiviteit, een vossenjacht; zomaar een paar voorbeelden. Zonder de Ouderwerkgroep en hulp van vele ouders zouden al deze activiteiten niet kunnen doorgaan.

Vrijwillige ouderbijdrage/bijdrage schoolreisje

Om een en ander te kunnen betalen, vraagt de school een kleine vrijwillige bijdrage (de afgelopen jaren was dit €13,-). Hiervan wordt dan onder andere een cadeautje met Sint gekocht, het drinken met Kerst, een ijsje tijdens een activiteit, een boek als groepscadeau tijdens de Kinderboekenweek, de kinderchampagne voor de nieuwjaarsproost en nog veel meer. Elk jaar wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld en gecommuniceerd met de ouders of verzorgers.

Naast de vrijwillige bijdrage vraagt school ook een bedrag voor het schoolreisje (de afgelopen jaren was dit €29,-). Dit is een verplichte bijdrage. 

Stichting leergeld

Mocht u de verplichte bijdrage aan het schoolreisje niet kunnen betalen, neemt u dan contact op met Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Naast een vergoeding voor het schoolreisje, kent Stichting Leergeld nog veel meer ondersteuningsmogelijkheden aan gezinnen met kinderen. 
Klik hier voor meer informatie.